fbpx

അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും

 

അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് വിശ്രമവും ഉള്ളവർക്കാണ് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിലർക്ക് അദ്ധ്വാനിക്കുവാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ. വിശ്രമംകൂടി ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം അവർക്കറിയില്ല.വിശ്രമിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ലെന്ന് കരുതി അദ്ധ്വാനം മാത്രം ശീലമാക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ശരിയായ അദ്ധ്വാനവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്രമവും ലഭിക്കുന്നവർക്കാണ് ആരോഗ്യവും ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അദ്ധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർക്കോ വിശ്രമിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്കോ ‘സംഭാവന’യായി ലഭിക്കുന്നത് രോഗം മാത്രമാണ്.

പലരും പലവിധ അദ്ധ്വാനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരാണ്.എല്ലാ അദ്ധ്വാനവും ധനസമ്പാദനത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ? മനസ്സും ശരീരവും അദ്ധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ശാരീരികമായ കഴിവിനും ശരീരബലത്തിനും ആകൃതിക്കും ശരീര വലിപ്പത്തിനും ആവശ്യകതയ്ക്കും പ്രതിഫലത്തിനുമൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ രീതികൾ മാറുന്നു. ആ രീതികൾക്കും അതുകാരണമുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പരിഗണന നൽകിയാണ് ഏതുവിധമുള്ള വിശ്രമമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ഓഫീസിൽ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തുതന്നെ ഇരുന്നുള്ള ജോലിക്കാരനും വിറക് വെട്ടുന്ന ഒരാളിനുമുള്ള അദ്ധ്വാനം ഒരുപോലെ അല്ലാത്തതിനാൽതന്നെ വിശ്രമം വേണ്ടതും ഒരുപോലെയല്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടാണോ കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനാണ് വിശ്രമം നൽകേണ്ടത്.കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നയാളോ ‘വ്യായാമം ആവശ്യത്തിനായിക്കോട്ടെ’ എന്ന് കരുതി ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല.ദിവസവും നടക്കാൻ പോകേണ്ടതുമില്ല.

ഓഫീസിൽ രാവിലെ എത്തുന്നത് മുതൽ വൈകുന്നേരംവരെ ചടഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിവരുന്ന പല ജോലികളുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിലൊന്ന് എഴുന്നേറ്റു നടക്കാൻപോലും സാഹചര്യവും സമയവുമില്ലാത്തവർ അവരുടെ കയ്യും കാലും ആവശ്യത്തിന് അനക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ. അത്രയും സമയം തുടർച്ചയായി ഇരിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കാനും നടക്കാനും ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം. രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ നടക്കുകയോ വ്യായാമംലഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ വേണം.

വിരലുകളും റിസ്റ്റും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന ടൈപ്പിസ്റ്റുകൾ അഥവാ ഡി.റ്റി.പി വർക്കർ,കൂടുതൽ സമയം നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ബസ് കണ്ടക്ടർ, ഒറ്റ ഇരുപ്പിലിരുന്ന് ദീർഘദൂരം വാഹനമോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ, ടെൻഷനടിച്ച് രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്ന ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്നിവരൊക്കെയും അവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്തന്നെ വിശ്രമവുംകൂടി തീരുമാനിക്കേണ്ടിവരും. നിന്ന് ജോലിചെയ്യുന്ന അമിതവണ്ണമുള്ളവർ, ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ജോലിചെയ്യുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെയും അവരുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് എത്രമാത്രം വിശ്രമം വേണമെന്ന്കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരത്തിനാണോ മനസ്സിനാണോ വിശ്രമം വേണ്ടതെന്ന കാര്യവും അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച്തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ചിലതരം ജോലികളിൽ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ കൂടെത്തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അടുക്കളജോലികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നടക്കുന്നവർ നേരെ നടന്നാൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർവരെ നടക്കുന്ന ഗുണം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ഗുണം ലഭിക്കാത്തത് ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചില ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത് എന്നതിനാലാണ്. എന്നാൽ അത്രയും സമയം നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ജോലികാരണം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള വിശ്രമമാർഗ്ഗങ്ങളും ആവശ്യമായിവരും.ഹൃദയത്തിന്റെ ലെവലിൽ കാൽപാദം വരുന്നവിധം കിടക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം.

മാനസികസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ മത്സര ഗെയിമുകളിലല്ല വിശ്രമം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അവർക്കാവശ്യം യോഗയോ ധ്യാനമോ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ആണ്.

അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്രമംപോലെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അദ്ധ്വാനമുള്ള വ്യായാമം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നതും. അദ്ധ്വാനംകൊണ്ട് അമിതപ്രവർത്തനവും വിശ്രമംകൊണ്ട് അതിനു ശമനവുമാണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സംഭവിക്കുന്നത്. അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും അധികമാകുന്നതും കുറഞ്ഞുപോകുന്നതും ദോഷംതന്നെ. ചിലർ ക്രമേണ വിശ്രമം ആവശ്യത്തിലേറെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആലസ്യാവസ്ഥയിലേക്കും മാറാറുണ്ട്. ആലസ്യമെന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാനകാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണണം.

ഫ്രീ റാഡിക്കിളുകൾ നിർവീര്യമാകുക, ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായു ലഭിക്കുക, കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം ബഹിഷ്കരിക്കുക, പ്രാണശക്തി സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ശരിയായ അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നു. ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു.

ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളായതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രപോലും മുടക്കി വീട്ടിലിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള അദ്ധ്വാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും മറ്റും ഉപദേശിക്കേണ്ടിവരും. അവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും പരിശോധിച്ചാൽ വിശ്രമത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കും. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അദ്ധ്വാനം കോവിഡിന്റെ പേരിൽ മുടങ്ങിപ്പോയ പലരുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്.

ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് അത് തുടരുവാൻ സഹായകമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുക എന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളിൽ ശരിയായ അദ്ധ്വാനമോ അതിനനുസൃതമായ വിശ്രമമോ സുഗമമായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാലും രോഗികളായവരും അവ പരമാവധി കൃത്യതയോടെ ചെയ്ത് തന്നെ ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നിലനിർത്തുവാനായി വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും. അതിലൂടെ ഒരാൾ രോഗിയായി മാറുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഒഴിവാക്കുവാനും രോഗസാദ്ധ്യത പരമാവധി താമസിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു.

ഡോ.ഷർമദ് ഖാൻ
9447963481

Dr Sharmad Khan
We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

compayur
Logo
Register New Account
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
%d bloggers like this:
Shopping cart